BBGI News

บีบีจีไอ ร่วมลงนามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน "เศรษฐกิจหมุนเวียน เทรนด์ธุรกิจใหม่ ช่วยลดโลกร้อน"

คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)หรือ BBGI ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน "เศรษฐกิจหมุนเวียน เทรนด์ธุรกิจใหม่ ช่วยลดโลกร้อน" ในนามบีบีจีไอ ร่วมกับ องการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอสเพรสโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด หรือ BBF ซึ่งมีโรงงานผลิตไบโอดีเซลตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งใน 20 โรงงานนำร่องที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ