นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บีบีจีไอ”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน “BBGI” (“ผู้ใช้งาน”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับบีบีจีไอผ่านเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) หรือผ่านแอปพลิเคชัน “BBGI” (“แอปพลิเคชัน”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม เราจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนี้

การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่เราจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน แท็บเล็ต ของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน เราอาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือใช้งานแอปพลิเคชันของเรา

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการต่อไปนี้

ประเภทของคุกกี้ วัตถุประสงค์ หมดอายุ
คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ทำให้เราสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้ใช้งานมีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่เรา ช่วยให้เราสามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์หรือใช้งานแอปพลิเคชันของเราเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้ gid 24 ชั่วโมง
ga 2 ปี
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies) คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสามารถจดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง Blazecms session
2 ชั่วโมง

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

ในบางกรณี บีบีจีไอใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากบีบีจีไอด้วย เช่น

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่ง ในการช่วยให้ บีบีจีไอเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามหลายสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของเรา ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ หรือของแอปพลิเคชันในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้

อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน เราคือใคร และท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร เป็นต้น ท่านสามารถเยี่ยมชมคำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement) http://www.bbgigroup.com/th/corporate-governance/personal-information-protection-policy

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของเรา

ประกาศ เมื่อวันที่ 1 เมษยน 2564