ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
BBGI
ราคาล่าสุด
7.85 THB
เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
382,938
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
2,996
ราคาเปิด
7.80
วันก่อนหน้า
7.85
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.75 - 7.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.75 - 10.80