High Value Bio-Based Products

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (High Value Products (HVP)) โดยมุ่งเน้นลงทุนในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

ติดต่อฝ่ายขาย

  • โทรศัพท์: -
  • โทรสาร: -
  • อีเมล์: -
แบบฟอร์มการติดต่อ

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา