ธุรกิจไบโอดีเซล

ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทดีเซลซึ่งผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ และถือว่าเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ไบโอดีเซลสามารถผลิตได้จากการนำน้ำมันจากพืชหรือไขมันสัตว์ เข้าสู่กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) โดยทำปฏิกิริยากับเมทานอลและมีด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะได้ผลิตผลเป็นไบโอดีเซลและมีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) ซึ่งสามารถนำไปกลั่นเป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสบู่ ยา และเครื่องสำอาง

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF2)
เลขที่ 28 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF)
ที่ตั้ง เลขที่ 28 หมู่ที่9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Google Map
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF)

กำลังการผลิต
1,000,000(ลิตรต่อวัน)

รายการผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

 • Appearance : Clear & Light brown
 • Sample Source : T13B
 • Received Date : 11/02/2019
 • Test Date : 11/02/2019
 • Customer Name : PDD
 • COA No. : FGG-19-0012
 • Code No. : GLY110219
 • Report No. : 2019/0080
 • Lorry Plate No. : -
 • Appearance : -
 • Sample Source : -
 • Received Date : -
 • Test Date : -
 • Customer Name : -
 • COA No. : -
 • Code No. : -
 • Report No. : -
 • Lorry Plate No. : -

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา