17 March 2022

บมจ.บีบีจีไอ เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณพิชัย ชุณหวชิร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ, คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (กลาง) ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน, คุณชลัช ชินธรรมมิตร์ (ซ้ายสุด) กรรมการกลั่นกรองการลงทุน, คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุทธิดา สุขะนินทร์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชีองค์กร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI พร้อมด้วย ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ BBGI ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน