17 March 2022

BBGI นำหุ้นเข้าเทรดใน SET วันแรก 17 มี.ค. พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

‘บมจ.บีบีจีไอ’ หรือ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และผู้สร้างสรรค์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (HVP) ที่ส่งเสริมสุขภาพ นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก 17 มี.ค. โดยใช้ชื่อย่อ BBGI ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้บริหาร-ที่ปรึกษาทางการเงินมั่นใจ นักลงทุนให้การตอบรับคึกคัก ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ชูจุดเด่น ผู้นำตลาด HVP ส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า BBGI นำหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรกในวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อหุ้น ‘BBGI’ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานที่มีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของไทย ที่มีประสบการณ์มากว่า 17 ปี โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง BCP และ KSL ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำของผลิตภัณฑ์เอทานอลและไบโอดีเซล ที่สนับสนุน BBGI ให้เป็น Flagship ในธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งพร้อมต่อยอดองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (HVP) ที่ส่งเสริมสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (SynBio) รองรับเทรนด์ผู้บริโภคด้าน Health and Well Being ในภูมิภาคอาเซียน

ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า BBGI เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีพื้นฐานธุรกิจมาจากผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพที่ครบวงจรทั้งเอทานอลและไบโอดีเซล โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับสูงซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและผลักดันการเติบโตที่ดี รวมถึงนำความเชี่ยวชาญมาต่อยอดเพื่อก้าวสู่ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (HVP) ที่ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตสูงและมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี จึงถือได้ว่า BBGI เป็นบริษัทที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง และมีโอกาสการเติบโตอย่างมากในอนาคต ซึ่งจะเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่เป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนอย่างแน่นอน