22 February 2023

BBGI เปิดบ้านครั้งแรก ต้อนรับนักลงทุน เยี่ยมชม “โรงงานไบโอดีเซล อ.บางปะอิน”

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้ดำเนินธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีกำลังการผลิตรวมทั้งไบโอดีเซลและไบโอเอทานอลเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเป็นครั้งแรก โดยมีกลุ่มนักลงทุนจากโครงการอบรมนักลงทุน CSI เข้าเยี่ยมชมโรงงานไบโอดีเซล โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ คณะต้อนรับของบริษัทฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ BBGI โดยร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักลงทุน เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจและเห็นภาพธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น รวมถึงโชว์ศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงงานไบโอดีเซล ของ บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด ที่ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา