27 July 2021

CARBON Markets Club ครั้งแรกในประเทศไทย ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในสมาชิกตั้งต้น หรือ founding members ของเครือข่าย Carbon Markets Club จากพันธมิตรรวม 11 องค์กรชั้นนำ นำโดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามออนไลน์ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สนับสนุนการซื้อขายคาร์บอน มุ่งสู่สังคม Net Zero โดยมีคนดังในแวดวงสิ่งแวดล้อมร่วมซื้อคาร์บอน เครดิตแบบบุคคล เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เครือข่าย Carbon Markets Club ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมแสดงความยินดีกับการก่อตั้งเครือข่ายฯ และสนับสนุนให้เกิดโอกาสที่จะขยายเครือข่ายฯ ไปในวงกว้างขึ้น