30 August 2022

BBGI ลงนาม MOU กับ Loxley เพื่อทำตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ More Day

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 บีบีจีไอได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด ในการทำตลาด และจัดหาช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ More Day ภายใต้เครือบีบีจีไอตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 โดยมีคุณสุรช ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และคุณอวยชัย รางชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้

โดยผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ More Day ประกอบไปด้วย Soy & Oat Milk ผลิตภัณฑ์นมธัญพืช สำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม HoReCa ได้แก่ โรงแรม (Hotel), ร้านอาหาร (Restaurant) และร้านกาแฟ / คาเฟ่ (Café) ซึ่งผลิตภัณฑ์นมธัญพืชของ More Day นั้น นอกจากจะมีปริมาณแคลเซียมสูง มีโปรตีนเทียบเท่ากับนมวัว และมีแคลอรี่ต่ำแล้ว ยังมีรสชาติ ความเข้มข้น และสัมผัสใกล้เคียงกับนมวัวมาก จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้ทำเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ ชานม หรือ โกโก้

นอกจากนั้นยังมี ผลิตภัณฑ์ Half Calories Sugar สารให้ความหวานแทนน้ำตาล (น้ำตาลผสมสารสกัดจากหญ้าหวานคุณภาพสูงที่มีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำตาล) มีแคลอรี่ต่ำกว่าน้ำตาลทั่วไป 50 เปอร์เซ็นต์ ใช้เพียงครึ่งเดียวของปริมาณปกติ แต่ให้ความหวานเท่ากับน้ำตาลทั่วไป เน้นตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก รวมไปถึงผู้บริโภคที่มีข้อจำกัดด้านการบริโภคน้ำตาล