08 September 2022

คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ เข้าร่วมบรรยายในงาน “ARDA RESEARCH EXPO 2022 : สุดยอดเกษตรไทยยุคใหม่ ยกระดับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”

คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในงาน งานสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี และนิทรรศการผลงานวิจัย “ARDA RESEARCH EXPO 2022 : สุดยอดเกษตรไทยยุคใหม่ ยกระดับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “โอกาสและทางรอด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”

โดยคุณกิตติพงศ์ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่า ปัจจุบันมีผู้คิดค้นนวัตกรรมที่น่าสนใจขึ้นมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์โปรตีนทดแทนนมที่ให้รสชาติ และสารอาหารเทียบเท่านมวัว หรือ ผลิตภัณฑ์เส้นใยผ้าที่ผลิตจากใยแมงมุมที่มีความแข็งแรง และยืดหยุ่นสูง แต่การจะทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้นั้น ยังติดอยู่ที่การขยายกำลังการผลิตในเชิงพาณิชย์ นับเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ และการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการเป็นศูนย์กลางการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มาจากนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ