03 October 2022

บีบีจีไออัปเดตความคืบหน้าโครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพครั้งแรกของไทย เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

หลังจากที่บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัทบีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio Transformer Oil) เพื่อทดลองผลิตครั้งแรกของประเทศไทยและต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สอดรับนโยบายภาครัฐหนุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้การทดลองผลิตในระยะที่ 2 ได้ผลสำเร็จออกมาเป็นที่น่าพอใจ

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการทดลองผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพระยะที่ 2 : การขยายกำลังการผลิตและตรวจสอบคุณสมบัติสำเร็จและได้ผลการตรวจสอบออกมาในเกณฑ์ที่ดี เตรียมพร้อมต่อยอดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ในการทดลองระยะที่ 2 นี้ บีบีจีไอและบริษัทพันธมิตรได้มีการทดลองขยายกำลังการผลิตต่อยอดจากผลงานต้นแบบในห้องวิจัย และได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของน้ำมันหม้อแปลงชีวภาพที่ได้เช่น ค่าคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า และค่าจุดติดไฟ ซึ่งได้ผลการตรวจสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนั้นได้ทดสอบนำน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพไปใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้าจริง ก็ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานเช่นกัน หลังจากนี้บีบีจีไอ และบริษัทพันธมิตรจะมีการประเมินความเป็นไปได้และพิจารณาโมเดลธุรกิจร่วมกัน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้

สำหรับตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพในประเทศไทยมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก จากปัจจุบันที่มีปริมาณการใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าภายในประเทศทั้งหมด 33 ล้านลิตรต่อปี แบ่งเป็นสัดส่วนปริมาณการใช้งานน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 3 ล้านลิตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพจากต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 450 ล้านบาท บวกกับปัจจัยส่งเสริมจากมาตรการของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติที่ต้องการกระตุ้นปริมาณความต้องการใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพในประเทศไทย ทำให้ความต้องการในการใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพในเชิงอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั้นจะช่วยลดปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศได้ บีบีจีไอมั่นใจว่าโครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพร่วมกับพันธมิตรทั้งสองบริษัทฯ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรของประเทศเข้าสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน