05 October 2022

BBGI มั่นใจไตรมาส 4 ผลงาน Turnaround

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล จาก B5 เป็น B7 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทำให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซลในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของการเดินทางและท่องเที่ยวปรับเพิ่มขึ้นกว่า 40% ในฐานะผู้นำด้านพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งมีปริมาณการผลิตและจัดจำหน่ายไบโอดีเซลเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ บีบีจีไอมั่นใจว่ามีกำลังการผลิตเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของตลาดจากการปรับตัวครั้งนี้ อีกทั้งธุรกิจเอทานอลเองก็มีแนวโน้มที่จะเห็นกำไรเติบโตขึ้นจากการปรับเพิ่มของราคาที่สะท้อนต้นทุนวัตถุดิบ