28 October 2022

ทริสเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ BBGI เป็น "A-" จาก "BBB+" แนวโน้ม Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("BBGI") บริษัทในเครือบริษัท บางจากฯ ที่ระดับ "A-" จากเดิมที่ระดับ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่แข็งแกร่ง

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ทริสเรทติ้ง สถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำในประเทศไทย ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ BBGI ในปี 2565 ที่ระดับ "A-" จาก "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" สะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากความแข็งแกร่งของกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักทั้งในด้านการจัดหาวัตถุดิบจนไปถึงการจำหน่าย และมีสภาพคล่องของบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้นมากภายหลังการ IPO ทำให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ปรับลดลงจากสิ้นปี 2564 จาก 38.6% เป็น 6.3% และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพียง 0.74 เท่า

ถึงแม้ว่า ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและการขาดแคลนวัตถุดิบ อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 4 ปริมาณขายของไบโอดีเซลจะทยอยปรับขึ้นสู่ระดับปกติ ตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วจาก B5 เป็น B7 ในเดือนตุลาคม 2565 และคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะฟื้นตัวในช่วงปี 2566-2567

BBGI ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ควบคู่กับการบริหารจัดการสถานะทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน"