11 November 2022

BBGI สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับการประชุม APEC 2022

ในโอกาสที่ในปี 2565 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ การประชุม APEC BBGI ในฐานะบริษัทในกลุ่มบางจากฯ ซึ่งเป็น Communication Partner ของการประชุม APEC ได้ร่วมสนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคแบรนด์ BBGI ผลิตโดยโรงงานบีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำนวน 1,500 ขวด เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชนการประชุม APEC ซึ่งมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกเดินทางเข้ามารายงานข่าว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565

โดยในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสุพงศ์ พงศ์ปริตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร และ สนับสนุนธุรกิจ เลขานุการบริษัท เป็นตัวแทนเข้าส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคจำนวน 1,500 ขวด สำหรับใช้ในศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชนการประชุม APEC โดยมี นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้รับมอบ

การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมAPEC ในปี 2565 นับเป็นวาระที่มีความสำคัญต่อสถานะ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลก BBGI มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มบางจากฯ ในการสนับสนุนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชนการประชุม APEC BBGI รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยให้กับสื่อมวลชนจากทั่วโลกที่ได้เดินทางเข้ามารายงานข่าวการประชุมในครั้งนี้