14 January 2023

ประมวลภาพงานวันเด็กบีบีจีไอ

ระหว่างช่วงปลายเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 บริษัทบีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด , บริษัทบีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก โดยมีกิจกรรมร่วมสนุกและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนในพื้นที่เข้าร่วม รวมถึงมีของรางวัลและขนมมอบให้กับเยาวชนเป็นที่ระลึก