17 January 2023

BBGI เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมาธิการพลังงานฯ เยี่ยมชมกิจการ

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร (กลาง) ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่อง “การผลิตไบโอดีเซล” ณ โรงงานบีบีจีไอไบโอดีเซล อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และ เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์” ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak บางปะอิน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ต่างได้รับความรู้และข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน ประกอบด้วย กระบวนการผลิตไบโอดีเซล ของ บีบีจีไอ ไบโอดีเซล เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทดีเซล ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และถือว่าเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตได้จากการนำน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์เข้าสู่กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น โดยทำปฏิกิริยากับเมทานอลและมีด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ผลิตผลเป็นไบโอดีเซล และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นกลีเซอรีนดิบ ซึ่งสามารถนำไปกลั่นเป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสบู่ ยา และเครื่องสำอาง รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ของ BCPG ซึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่มีมลภาวะทางเสียง