17 February 2023

BBGI ร่วมกับกลุ่มบางจากฯ ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ นำโดย คุณสุพงศ์ พงศ์ปริตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและสนับสนุนธุรกิจ และกลุ่มบริษัทบางจาก นำโดย คุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และคุณวิษณุ วงศ์สุมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ส่งมอบความช่วยเหลือในโครงการ “กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมปันน้ำใจ” ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกีและซีเรีย ผ่านสภากาชาดไทย โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

โดย บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินสด ขณะที่บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด สนับสนุนรายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มผ่านร้าน “กาแฟอินทนิล” สาขาเอ็มทาวเวอร์ และสาขาโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และกลุ่มบางจาก ยังได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานในเครือร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ รวบรวมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ของใช้จำเป็นต่างๆ ส่งมอบไปยังสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ รวมความช่วยเหลือทั้งสิ้นมูลค่ากว่า 500,000 บาท

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท บางจาก ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศตุรกี และซีเรีย และขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ในเร็ววัน