05 July 2023

BBGI ผนึกบางจากฯ และพันธมิตรมุ่งสู่ผู้นำพลังงานแห่งอนาคต

คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ (แถวบนที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมพิธีลงนามในสัญญาก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ SAF ระหว่าง บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด กับ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เพื่อเดินหน้าก้าวสู่การเป็นผู้นำพลังงานแห่งอนาคต ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมการบิน ตอบโจทย์ BCG Economy Model ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566