21 December 2023

BBGI รับประกาศเกียรติ "Sustainability Disclosure Recognition"ประจำปี 2566

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า บริษัทฯ BBGI ได้รับประกาศเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Recognition"โดยเป็นรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำความยั่งยืนโดดเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และถือเป็นการรับรางวัลปีแรก ตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เมื่อปี พ.ศ. 2565

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BBGI ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมายาวนานกว่า 10 ปี รวมถึงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้สถาบันไทยพัฒน์ได้มีการจัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability DisclosureCommunity: SDC) ขึ้นในปี พ.ศ.2562 เพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน โดยปัจจุบัน SDC มีองค์กรสมาชิกจำนวน 153 ราย

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน ถ.พระราม 1