14 November 2020

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพอง และ อสม. บ้านกุดกว้าง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพอง และ อสม. บ้านกุดกว้าง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านสุขภาพ การใช้ยา และส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน ณ บ้านกุดกว้าง ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น