19 November 2020

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 50 ตัน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 50 ตัน เพื่อใช้ทำแปลงเกษตรอินทรีย์ ให้กับ กรมทหารม้าที่ 7 กองพลทหารม้าที่ 3 ค่าเปรมตินสูลานนท์ โดยมีท่านพันตรีนิยม หมวดนา เป็นตัวแทนรับมอบ