ขอเชิญทุกทานร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในวันเปิดประตูสู่โอกาสที่สำคัญด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ครั้งแรกของประเทศไทย How SynBio Technology can inspire Thailand to achieve new s-curve and sustainable growth?
01 November 2021
ขอเชิญทุกทานร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในวันเปิดประตูสู่โอกาสที่สำคัญด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ครั้งแรกของประเทศไทย How SynBio Technology can inspire Thailand to achieve new s-curve and sustainable growth?
Read More
บีบีจีไอ ร่วมปันน้ำใจ สู้โควิด-19 ส่งมอบบัตรน้ำมัน ช่วยอาสาสมัคร
27 October 2021
บีบีจีไอ ร่วมปันน้ำใจ สู้โควิด-19 ส่งมอบบัตรน้ำมัน ช่วยอาสาสมัคร
Read More
บีบีจีไอฯ รุกตลาดผู้บริโภคด้วยแบรนด์ B Nature+ ชูแนวคิด “ปลอดภัย ไร้โรค” Stay Safe, Stay Healthy ประเดิมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอสต้า-อิมมู และแอลกอฮอล์ล้างมือมาตรฐานเภสัชกรรม
28 September 2021
บีบีจีไอฯ รุกตลาดผู้บริโภคด้วยแบรนด์ B Nature+ ชูแนวคิด “ปลอดภัย ไร้โรค” Stay Safe, Stay Healthy ประเดิมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอสต้า-อิมมู และแอลกอฮอล์ล้างมือมาตรฐานเภสัชกรรม
Read More
บีบีจีไอ ร่วมปันน้ำใจ สู้โควิด-19 ส่งมอบบัตรน้ำมัน ช่วยอาสาสมัคร
22 September 2021
บีบีจีไอ ร่วมปันน้ำใจ สู้โควิด-19 ส่งมอบบัตรน้ำมัน ช่วยอาสาสมัคร
Read More
บีบีจีไอ ลงนามออนไลน์ในบันทึกความร่วมมือ “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากร และองค์กร ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ”
30 August 2021
บีบีจีไอ ลงนามออนไลน์ในบันทึกความร่วมมือ “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากร และองค์กร ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ”
Read More
บีบีจีไอ ร่วมปันน้ำใจ สู้โควิด-19
17 August 2021
บีบีจีไอ ร่วมปันน้ำใจ สู้โควิด-19
Read More
CARBON Markets Club ครั้งแรกในประเทศไทย ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
27 July 2021
CARBON Markets Club ครั้งแรกในประเทศไทย ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
Read More
BBF KGI ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำ Carbon Footprint ในภาคอุตสาหกรรม
01 April 2021
BBF KGI ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำ Carbon Footprint ในภาคอุตสาหกรรม
Read More
บีบีจีไอ ร่วมลงนามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน "เศรษฐกิจหมุนเวียน เทรนด์ธุรกิจใหม่ ช่วยลดโลกร้อน"
23 March 2021
บีบีจีไอ ร่วมลงนามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน "เศรษฐกิจหมุนเวียน เทรนด์ธุรกิจใหม่ ช่วยลดโลกร้อน"
Read More
SynBio Consortium: Driving Thailand BCG economy to the New Frontier
15 March 2021
SynBio Consortium: Driving Thailand BCG economy to the New Frontier
Read More
บีบีจีไอฯ - ไบโอม ร่วมลงนาม ผลิตเอนไซม์ชีวภาพ กำจัดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ครั้งแรกของโลก
20 January 2021
บีบีจีไอฯ - ไบโอม ร่วมลงนาม ผลิตเอนไซม์ชีวภาพ กำจัดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ครั้งแรกของโลก
Read More
บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 3Rs Award, รางวัล Zero Waste Achievement Awards และ รางวัล 3Rs+ Award
21 December 2020
บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 3Rs Award, รางวัล Zero Waste Achievement Awards และ รางวัล 3Rs+ Award
Read More