บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) รับรางวัล อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ประจำปี 2562 (ASEAN Energy Awards 2019)
04 September 2019
บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) รับรางวัล อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ประจำปี 2562 (ASEAN Energy Awards 2019)
Read More
รับรางวัลด้านการจัดการของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
08 August 2019
รับรางวัลด้านการจัดการของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
Read More
BBGI พร้อมสนับสนุนภาครัฐรณรงค์ใช้ไบโอดีเซล – เอทานอล ลดฝุ่นละอองในอากาศ
04 February 2019
BBGI พร้อมสนับสนุนภาครัฐรณรงค์ใช้ไบโอดีเซล – เอทานอล ลดฝุ่นละอองในอากาศ
Read More
BBGI to support the government's policy of B100 proportion increase
06 November 2018
BBGI to support the government's policy of B100 proportion increase
Read More
บมจ.บีบีจีไอ มั่นใจอุตฯ เชื้อเพลิงชีวภาพไทย แข็งแกร่ง ร่วมมือรัฐเร่งผลักดันน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมเอทานอล-ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น หวังลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนในยุคน้ำมันขาขึ้น
17 October 2018
บมจ.บีบีจีไอ มั่นใจอุตฯ เชื้อเพลิงชีวภาพไทย แข็งแกร่ง ร่วมมือรัฐเร่งผลักดันน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมเอทานอล-ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น หวังลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนในยุคน้ำมันขาขึ้น
Read More
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือได้นำน้ำตาลทรายถวายวัดธรรมมงคล และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
04 September 2018
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือได้นำน้ำตาลทรายถวายวัดธรรมมงคล และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
Read More
กลุ่มบางจาก คอร์ปอเรชั่น ผนึก กลุ่มน้าตาลขอนแก่น หนุน ‘บีบีจีไอ’ รุกธุรกิจผลิตชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (HVP)
24 July 2018
กลุ่มบางจาก คอร์ปอเรชั่น ผนึก กลุ่มน้าตาลขอนแก่น หนุน ‘บีบีจีไอ’ รุกธุรกิจผลิตชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (HVP)
Read More
บางจากฯ รุกธุรกิจชีวภาพ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในไทย
09 February 2018
บางจากฯ รุกธุรกิจชีวภาพ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในไทย
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ร่วมโครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล
03 May 2017
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ร่วมโครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล
Read More