บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานวันตำรวจสถานีภูธรน้ำพอง ประจำปี 2563
17 October 2020
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานวันตำรวจสถานีภูธรน้ำพอง ประจำปี 2563
Read More
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มอบปัจจัยสนับสนุนงานกฐินสามัคคี
10 October 2020
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มอบปัจจัยสนับสนุนงานกฐินสามัคคี
Read More
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพอง
10 October 2020
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพอง
Read More
พนักงาน BBGI ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
05 October 2020
พนักงาน BBGI ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
Read More
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์
03 October 2020
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากตลาดเอกเซ็นเตอร์ บางปะอิน
01 October 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากตลาดเอกเซ็นเตอร์ บางปะอิน
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้
01 October 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ทำความสะอาดปรับทัศนียภาพบริเวณถนนชนบทราชคราม
01 October 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ทำความสะอาดปรับทัศนียภาพบริเวณถนนชนบทราชคราม
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ทำความสะอาดวัดเปรมปรีชาเพื่อเตรียมสถานที่จัดงานกฐินประจำปี 2563
01 October 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ทำความสะอาดวัดเปรมปรีชาเพื่อเตรียมสถานที่จัดงานกฐินประจำปี 2563
Read More
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มอบงบสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
26 September 2020
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มอบงบสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
Read More
พนักงาน BBGI ร่วมกิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ที่บริเวณชุมชนโรงเรียนบางจาก
20 September 2020
พนักงาน BBGI ร่วมกิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ที่บริเวณชุมชนโรงเรียนบางจาก
Read More
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
17 September 2020
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
Read More