บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) มอบของอุปโภคบริโภคแก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
01 September 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) มอบของอุปโภคบริโภคแก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
Read More
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือเคเอสแอล
18 August 2020
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือเคเอสแอล
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)
01 August 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) พนักงานร่วมบบริจาคโลหิต
01 August 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) พนักงานร่วมบบริจาคโลหิต
Read More
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชุมชน
23 July 2020
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชุมชน
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์
01 July 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์
Read More
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) สาขาบ่อพลอย
01 April 2020
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) สาขาบ่อพลอย
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
01 April 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เปิดสอนวิธีการเย็บหน้ากากผ้า และร่วมเย็บหน้ากากผ้าให้ชุมชนรอบบริษัท
25 March 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เปิดสอนวิธีการเย็บหน้ากากผ้า และร่วมเย็บหน้ากากผ้าให้ชุมชนรอบบริษัท
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการกับชุมชน” ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา Covid-19
13 March 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการกับชุมชน” ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา Covid-19
Read More
นายสมทรง ลีวัฒนะ นายกเทศบาลตำบลบางกระสั้น มอบหมายให้นางวาศิณี กิจรัตนี รองปลัดเทศบาลฯ ลง พท. ร่วมกับทีมกิจกรรม
11 March 2020
นายสมทรง ลีวัฒนะ นายกเทศบาลตำบลบางกระสั้น มอบหมายให้นางวาศิณี กิจรัตนี รองปลัดเทศบาลฯ ลง พท. ร่วมกับทีมกิจกรรม
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ถนนทางหลวงชนบท 3442 ถึงหน้าคลังน้ำมันบางปะอิน
22 January 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ถนนทางหลวงชนบท 3442 ถึงหน้าคลังน้ำมันบางปะอิน
Read More