บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานวันตำรวจสถานีภูธรน้ำพอง ประจำปี 2563
17 ตุลาคม 2563
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานวันตำรวจสถานีภูธรน้ำพอง ประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มอบปัจจัยสนับสนุนงานกฐินสามัคคี
10 ตุลาคม 2563
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มอบปัจจัยสนับสนุนงานกฐินสามัคคี
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพอง
10 ตุลาคม 2563
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพอง
อ่านเพิ่มเติม
พนักงาน BBGI ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
05 ตุลาคม 2563
พนักงาน BBGI ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์
03 ตุลาคม 2563
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากตลาดเอกเซ็นเตอร์ บางปะอิน
01 ตุลาคม 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากตลาดเอกเซ็นเตอร์ บางปะอิน
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้
01 ตุลาคม 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ทำความสะอาดปรับทัศนียภาพบริเวณถนนชนบทราชคราม
01 ตุลาคม 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ทำความสะอาดปรับทัศนียภาพบริเวณถนนชนบทราชคราม
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ทำความสะอาดวัดเปรมปรีชาเพื่อเตรียมสถานที่จัดงานกฐินประจำปี 2563
01 ตุลาคม 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ทำความสะอาดวัดเปรมปรีชาเพื่อเตรียมสถานที่จัดงานกฐินประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มอบงบสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
26 กันยายน 2563
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มอบงบสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
อ่านเพิ่มเติม
พนักงาน BBGI ร่วมกิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ที่บริเวณชุมชนโรงเรียนบางจาก
20 กันยายน 2563
พนักงาน BBGI ร่วมกิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ที่บริเวณชุมชนโรงเรียนบางจาก
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
17 กันยายน 2563
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
อ่านเพิ่มเติม