บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) จัดกิจกรรมวันเด็กที่เทศบาลบางกระสั้น
10 January 2020
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) จัดกิจกรรมวันเด็กที่เทศบาลบางกระสั้น
Read More
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องนักเรียน โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
12 December 2019
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องนักเรียน โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
Read More
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรมวันเด็กบางจากปี 2562
12 January 2019
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรมวันเด็กบางจากปี 2562
Read More
มอบผ้าห่มเป็นของขวัญเพื่อจับฉลากปีใหม่ให้แก่ชาวบ้านโคกสูง ต.น้ำพอง
28 December 2018
มอบผ้าห่มเป็นของขวัญเพื่อจับฉลากปีใหม่ให้แก่ชาวบ้านโคกสูง ต.น้ำพอง
Read More
มอบเงินสนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
25 December 2018
มอบเงินสนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
Read More
พนักงาน BBGI จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
13 November 2018
พนักงาน BBGI จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
Read More
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการชุมชนสุขภาพดี
06 October 2018
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการชุมชนสุขภาพดี
Read More
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรมกีฬาเยาวชนบางจาก
29 September 2018
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรมกีฬาเยาวชนบางจาก
Read More
ปลูกแฝก สร้างฝาย คืนสายธารให้แผ่นดิน
17 August 2018
ปลูกแฝก สร้างฝาย คืนสายธารให้แผ่นดิน
Read More
Demonstration plots of agricultural following the ideas of sufficiency economy project.
05 April 2018
Demonstration plots of agricultural following the ideas of sufficiency economy project.
Read More
Living weir Project
17 February 2018
Living weir Project
Read More
Supporting to Pun Rak Nam Pong Project
08 February 2018
Supporting to Pun Rak Nam Pong Project
Read More