บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) มอบของอุปโภคบริโภคแก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
01 กันยายน 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) มอบของอุปโภคบริโภคแก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือเคเอสแอล
18 สิงหาคม 2563
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือเคเอสแอล
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)
01 สิงหาคม 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) พนักงานร่วมบบริจาคโลหิต
01 สิงหาคม 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) พนักงานร่วมบบริจาคโลหิต
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชุมชน
23 กรกฎาคม 2563
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์
01 กรกฎาคม 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) สาขาบ่อพลอย
01 เมษายน 2563
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) สาขาบ่อพลอย
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
01 เมษายน 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เปิดสอนวิธีการเย็บหน้ากากผ้า และร่วมเย็บหน้ากากผ้าให้ชุมชนรอบบริษัท
25 มีนาคม 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) เปิดสอนวิธีการเย็บหน้ากากผ้า และร่วมเย็บหน้ากากผ้าให้ชุมชนรอบบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการกับชุมชน” ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา Covid-19
13 มีนาคม 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการกับชุมชน” ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา Covid-19
อ่านเพิ่มเติม
นายสมทรง ลีวัฒนะ นายกเทศบาลตำบลบางกระสั้น มอบหมายให้นางวาศิณี กิจรัตนี รองปลัดเทศบาลฯ ลง พท. ร่วมกับทีมกิจกรรม
11 มีนาคม 2563
นายสมทรง ลีวัฒนะ นายกเทศบาลตำบลบางกระสั้น มอบหมายให้นางวาศิณี กิจรัตนี รองปลัดเทศบาลฯ ลง พท. ร่วมกับทีมกิจกรรม
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ถนนทางหลวงชนบท 3442 ถึงหน้าคลังน้ำมันบางปะอิน
22 มกราคม 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ถนนทางหลวงชนบท 3442 ถึงหน้าคลังน้ำมันบางปะอิน
อ่านเพิ่มเติม