บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) จัดกิจกรรมวันเด็กที่เทศบาลบางกระสั้น
10 มกราคม 2563
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) จัดกิจกรรมวันเด็กที่เทศบาลบางกระสั้น
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องนักเรียน โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
12 ธันวาคม 2562
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด) ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องนักเรียน โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
อ่านเพิ่มเติม
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรมวันเด็กบางจากปี 2562
12 มกราคม 2562
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรมวันเด็กบางจากปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
มอบผ้าห่มเป็นของขวัญเพื่อจับฉลากปีใหม่ให้แก่ชาวบ้านโคกสูง ต.น้ำพอง
28 ธันวาคม 2561
มอบผ้าห่มเป็นของขวัญเพื่อจับฉลากปีใหม่ให้แก่ชาวบ้านโคกสูง ต.น้ำพอง
อ่านเพิ่มเติม
มอบเงินสนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
25 ธันวาคม 2561
มอบเงินสนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
อ่านเพิ่มเติม
พนักงาน BBGI จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
13 พฤศจิกายน 2561
พนักงาน BBGI จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
อ่านเพิ่มเติม
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการชุมชนสุขภาพดี
06 ตุลาคม 2561
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการชุมชนสุขภาพดี
อ่านเพิ่มเติม
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรมกีฬาเยาวชนบางจาก
29 กันยายน 2561
พนักงาน BBGI ร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรมกีฬาเยาวชนบางจาก
อ่านเพิ่มเติม
ปลูกแฝก สร้างฝาย คืนสายธารให้แผ่นดิน
17 สิงหาคม 2561
ปลูกแฝก สร้างฝาย คืนสายธารให้แผ่นดิน
อ่านเพิ่มเติม
การแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
05 เมษายน 2561
การแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านเพิ่มเติม
โครงการสร้างฝายมีชีวิต
17 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการสร้างฝายมีชีวิต
อ่านเพิ่มเติม
การสนับสนุนโครงการปั่นรักษ์น้ำพอง
08 กุมภาพันธ์ 2561
การสนับสนุนโครงการปั่นรักษ์น้ำพอง
อ่านเพิ่มเติม