BBGI พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐในการเพิ่มสัดส่วนผสม B100
06 พฤศจิกายน 2561
BBGI พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐในการเพิ่มสัดส่วนผสม B100
อ่านเพิ่มเติม
บมจ.บีบีจีไอ มั่นใจอุตฯ เชื้อเพลิงชีวภาพไทย แข็งแกร่ง ร่วมมือรัฐเร่งผลักดันน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมเอทานอล-ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น หวังลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนในยุคน้ำมันขาขึ้น
17 ตุลาคม 2561
บมจ.บีบีจีไอ มั่นใจอุตฯ เชื้อเพลิงชีวภาพไทย แข็งแกร่ง ร่วมมือรัฐเร่งผลักดันน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมเอทานอล-ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น หวังลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนในยุคน้ำมันขาขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือได้นำน้ำตาลทรายถวายวัดธรรมมงคล และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
04 กันยายน 2561
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือได้นำน้ำตาลทรายถวายวัดธรรมมงคล และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มบางจาก คอร์ปอเรชั่น ผนึก กลุ่มน้าตาลขอนแก่น หนุน ‘บีบีจีไอ’ รุกธุรกิจผลิตชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (HVP)
24 กรกฎาคม 2561
กลุ่มบางจาก คอร์ปอเรชั่น ผนึก กลุ่มน้าตาลขอนแก่น หนุน ‘บีบีจีไอ’ รุกธุรกิจผลิตชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (HVP)
อ่านเพิ่มเติม
บางจากฯ รุกธุรกิจชีวภาพ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในไทย
09 กุมภาพันธ์ 2561
บางจากฯ รุกธุรกิจชีวภาพ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในไทย
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ร่วมโครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล
03 พฤษภาคม 2560
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ร่วมโครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล
อ่านเพิ่มเติม