ไบโอดีเซล หรือ เมทิลเอสเทอร์ สามารถผลิตได้จากการนำน้ำมันจากพืช หรือไขมันสัตว์เข้าสู่กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) โดยทำปฏิกิริยากับเมทานอล
จะได้ผลิตผลเป็นไบโอดีเซลและมีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) ซึ่งสามารถนำไปกลั่นเป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำคัญในุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสบู่ ยา และเครื่องสำอาง

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด (“BBGI-BI”)

กำลังการผลิต
(ลิตรต่อวัน)

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด (“BBGI-BI”)

เลขที่ 28 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

แผนที่

ธุรกิจผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

กลีเซอรีน

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

แกลเลอรี่