บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์:
0-2335-8812  ,  0-2335-8814
อีเมล:
IR@bbgigroup.com
ติดต่อเรา