อันดับเครดิต:
A- / Stable
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ:
ทริส เรทติ้ง
แนวโน้มอันดับเครดิต :
Stable
วันที่จัดอันดับ:
31 สิงหาคม 2566
ทริส เรทติ้ง
วันที่จัดอันดับ ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้มอันดับเครดิต ดาวน์โหลด
31 สิงหาคม 2566 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
19 มกราคม 2566 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Negative ดาวน์โหลด
27 ตุลาคม 2565 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
11 ตุลาคม 2565 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB+ Stable ดาวน์โหลด
29 ตุลาคม 2564 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB+ Stable ดาวน์โหลด
27 ตุลาคม 2563 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB+ Stable ดาวน์โหลด