ผลการดำเนินงาน

รายได้ของกลุ่มธุรกิจไตรมาสที่ 1/2567

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม
ล้านบาท

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2567

รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
ติดต่อ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ