บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์:
0-2335-8899
โทรสาร:
0-2335-8800
อีเมล:
bbgi-hr@bbgigroup.com

ติดต่อฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์:
0-2335-8899
โทรสาร:
0-2335-8800
อีเมล:
bbgi-hr@bbgigroup.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์:
0-2335-8812  ,  0-2335-8814
อีเมล:
IR@bbgigroup.com
ธุรกิจไบโอดีเซล
ธุรกิจเอทานอล
โทรศัพท์:
02-335-8820
อีเมล:
Akavat@bbgigroup.com
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง
โทรศัพท์:
065-441-9890
อีเมล:
e-commerce@bbgigroup.com

แบบฟอร์มติดต่อ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหรือคำถามของคุณ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด