13 มีนาคม 2563

กลุ่มบางจากฯ ร่วมใจ กระทรวงพลังงาน สู้ภัยโควิด - 19

บางจากฯ ร่วมส่งมอบแอลกอฮอล์เจลขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 30,000 ขวด แก่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ ผ่านช่องทางต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน

ตามแนวทางความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ต้องเผชิญสถานการณ์นี้โดยทั่วกัน จึงพร้อมสนับสนุนด้วยมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความสามารถทางธุรกิจ