21 ธันวาคม 2563

บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 3Rs Award, รางวัล Zero Waste Achievement Awards และ รางวัล 3Rs+ Award

บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง และ สาขาบ่อพลอย ได้รับรางวัล 3Rs Award, รางวัล Zero Waste Achievement Awards และ รางวัล 3Rs+ Award ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ระดับเหรียญทอง ในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการจัดการของเสียภายในโรงงานที่มีระบบตามมาตรฐานการจัดการของกรมโรงงาน และแสดงถึงความสามารถในการนำหลัก 3Rs มาใช้ในการลดของเสีย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดแล้ว ยังทำให้มีผลตอบแทนกลับมาในระดับสูงอีกด้วย