24 มิถุนายน 2565

บีบีจีไอจัดกิจกรรม “BBGI Happy Health Campaign” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับพนักงาน

บีบีจีไอ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานกับโครงการ “BBGI Happy Health Campaign” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยได้เชิญ ดร.พญ.แสงดาว อุประ แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ชีวอนามัย โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่และที่ปรึกษาด้านชีวเวชศาสตร์ กลุ่มพญาไท-เปาโล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายเบื้องต้น ตรวจวัดค่า BMI, Body Age, Visceral Fat, Body Fat และ Muscle รวมไปถึงมีฐานกิจกรรมให้ความรู้เรื่องแคลอรี่ของขนมขบเคี้ยว ผลกระทบจากการบริโภคน้ำตาลต่อร่างกาย เมนูอาหารที่ควรควบคุมปริมาณการกินเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง รวมไปถึงกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และมีแนวทางในการใช้ชีวิตให้ห่างไกลโรคภัย