26 ธันวาคม 2566

BBGI จัดพิธี Ground Breaking โรงงาน บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ ไบโอ จำกัด อย่างเป็นทางการ

บมจ. บีบีจีไอ หรือ BBGI ร่วมกับ Fermbox Bio ในฐานะบริษัทร่วมทุน จัดพิธี Ground Breaking โรงงาน บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ ไบโอ จำกัด หรือ BBFB ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง อย่างเป็นทางการ ชูการเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรม สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ มุ่งสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพสูง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) BBGI และนาย Subramani Ramachandrappa ผู้ก่อตั้ง Fermbox Bio และในฐานะผู้บริหารของบริษัทร่วมทุน BBFB ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธี Ground Breaking ของโรงงาน บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ ไบโอ จำกัด โดยเป็นโครงการก่อสร้างโรงงาน Contract Development and Manufacturing Organization หรือ CDMO ซึ่งเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ บริเวณโรงงาน บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม

สำหรับงานพิธี Ground Breaking ถือเป็นการเริ่มงานโครงการก่อสร้างโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ (CDMO) ด้วยถังผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ โดยระยะแรกจะผลิตเอนไซม์ และขยายการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (Synbio) อื่นๆ ที่ล้ำสมัยที่สุด

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีกำลังผลิตทั้งหมดมากถึง 1 ล้านลิตร ผลิตด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้าง จะแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยมีกำลังการผลิตในการหมักรวมถึง 1 ล้านลิตร โดยจะแบ่งเป็นระยะที่ 1 ด้วยกำลังการผลิตในการหมักรวมประมาณ 200,000 ลิตร

บริษัทร่วมทุนระหว่าง BBGI และ Fermbox Bio นั้นวางแผนที่จะตั้งฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biohub) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศในทุก ภาคส่วน มุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยก่อตั้งโรงงาน CDMO ในครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ อย่างเต็มที่โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรม ความร่วมมือ และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยความร่วมมือเป็นพันธมิตรนี้ แสดงถึงความก้าวหน้าที่สำคัญ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพสูง