24 เมษายน 2567

ซีอีโอ BBGI ร่วมงาน “OECD Global Forum on Technology” ขึ้นเวทีเสวนาระดับโลกในหัวข้อ “Sustainable Production” ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนเอกชนของประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เดินทางไปร่วมงาน Global Forum on Technology 2024 (GFTech) จัดขึ้นโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติ

อีกทั้ง ได้รับเกียรติขึ้นเวทีบรรยายในหัวข้อ “Sustainable Production; bioeconomy and beyond” ซึ่งได้กล่าวถึงโอกาส ความพร้อม และระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห์ในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นเวทีระดับโลกที่ช่วยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในระดับนานาชาติให้กับกลุุ่มบริษัทที่เข้าร่วม และสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห์ของประเทศไทยสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้น

สำหรับงานในครั้งนี้ ได้รวบรวมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความสนใจจากหลายสถาบันทั่วโลกมาร่วมฟังเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจของโลกเราในปัจจุบัน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้ง เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจร่วมรับฟังผ่านทางออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านชีววิทยาสังเคราะห์ในระดับโลก