03 พฤษภาคม 2560

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ร่วมโครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล

นายธนชิต มกรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ร่วมลงนามใน “โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยการนำเทคโนโลยี H-FAME ระดับโรงงานสาธิตในประเทศไทย ที่สามารถผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงมาขยายผลให้เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น และสอดรับกับข้อเสนอของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยจะนำร่องโครงการด้วยการโดยนำเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B10 ไปทดลองใช้กับรถยนต์ของหน่วยงานรัฐ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้