04 กันยายน 2561

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือได้นำน้ำตาลทรายถวายวัดธรรมมงคล และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้นำน้ำตาลทรายจาก บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทในเครือ) ถวายวัดธรรมมงคล และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เพื่อไปใช้งานโรงทานต่อไป ขออนุโมทนาบุญกับผู้บริหาร BBGI และ KSL ด้วยค่ะ