23 มีนาคม 2565

BBGI ปันน้ำใจ ถวายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคแด่โรงพยาบาลสนามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเกรดเภสัชกรรม ความเข้มข้น 75% ชนิดแกลลอน ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน ไปถวายวัดธรรมมงคลเถาบุญ นนทวิหาร ซึ่งได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อรักษาภิกษุและสามเณรที่ติดเชื้อโควิด 19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยมี พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นพระผู้รับมอบ ณ สำนักงานธรรมบริการ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร