07 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพอง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพอง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านสุขภาพ การใช้ยา และส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน ณ บ้านนาคู ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น