07 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) สาขาบ่อพลอย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแอลกอฮอล์ แก่ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันการระบาดของ COVID-19