09 พฤศจิกายน 2563

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด)

เปิดสอนวิธีการเย็บหน้ากากผ้า และร่วมเย็บหน้ากากผ้าให้ชุมชนรอบบริษัท