10 พฤศจิกายน 2563

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำกัด)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 มอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อโรคให้แก่วัด และตัวแทนชุมชนรอบบริษัท