11 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) และทีมงานผู้รับเหมาน้ำกากส่า

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) และทีมงานผู้รับเหมาน้ำกากส่า ร่วมสนับสนุนมอบเงินและของรางวัลสัปดาห์งานกาชาด สะพานข้ามแม่น้ำแควประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน 10,000 บาท และกระบอกน้ำจำนวน 300 ชิ้น