งานเสวนาเรื่อง “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”
04 สิงหาคม 2563
งานเสวนาเรื่อง “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”
อ่านเพิ่มเติม
ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19
09 เมษายน 2563
ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มบางจากฯ ร่วมใจ กระทรวงพลังงาน สู้ภัยโควิด - 19
13 มีนาคม 2563
กลุ่มบางจากฯ ร่วมใจ กระทรวงพลังงาน สู้ภัยโควิด - 19
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) - บริษัทในกลุ่ม บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
18 ตุลาคม 2562
บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) - บริษัทในกลุ่ม บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) รับใบรับรองโครงการ TBCSD Green Meetings
01 ตุลาคม 2562
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) รับใบรับรองโครงการ TBCSD Green Meetings
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) รับรางวัล อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ประจำปี 2562 (ASEAN Energy Awards 2019)
04 กันยายน 2562
บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) รับรางวัล อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ประจำปี 2562 (ASEAN Energy Awards 2019)
อ่านเพิ่มเติม
รับรางวัลด้านการจัดการของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
08 สิงหาคม 2562
รับรางวัลด้านการจัดการของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
BBGI พร้อมสนับสนุนภาครัฐรณรงค์ใช้ไบโอดีเซล – เอทานอล ลดฝุ่นละอองในอากาศ
04 กุมภาพันธ์ 2562
BBGI พร้อมสนับสนุนภาครัฐรณรงค์ใช้ไบโอดีเซล – เอทานอล ลดฝุ่นละอองในอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
BBGI พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐในการเพิ่มสัดส่วนผสม B100
06 พฤศจิกายน 2561
BBGI พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐในการเพิ่มสัดส่วนผสม B100
อ่านเพิ่มเติม
บมจ.บีบีจีไอ มั่นใจอุตฯ เชื้อเพลิงชีวภาพไทย แข็งแกร่ง ร่วมมือรัฐเร่งผลักดันน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมเอทานอล-ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น หวังลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนในยุคน้ำมันขาขึ้น
17 ตุลาคม 2561
บมจ.บีบีจีไอ มั่นใจอุตฯ เชื้อเพลิงชีวภาพไทย แข็งแกร่ง ร่วมมือรัฐเร่งผลักดันน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมเอทานอล-ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น หวังลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนในยุคน้ำมันขาขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือได้นำน้ำตาลทรายถวายวัดธรรมมงคล และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
04 กันยายน 2561
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือได้นำน้ำตาลทรายถวายวัดธรรมมงคล และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มบางจาก คอร์ปอเรชั่น ผนึก กลุ่มน้าตาลขอนแก่น หนุน ‘บีบีจีไอ’ รุกธุรกิจผลิตชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (HVP)
24 กรกฎาคม 2561
กลุ่มบางจาก คอร์ปอเรชั่น ผนึก กลุ่มน้าตาลขอนแก่น หนุน ‘บีบีจีไอ’ รุกธุรกิจผลิตชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (HVP)
อ่านเพิ่มเติม